Kehittäminen

Toisessa vaiheessa kartoitetaan innovaation toimintaympäristöä ja kehitetään erilaisia ominaisuuksia.

Trendit ja ennakointi

Mitä tehdään – analysoidaan trendejä kilpailustrategian tueksi

Tuotos – strateginen raportti

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Tässä työvaiheessa tutkitaan trendejä ja signaaleja, jotka vaikuttavat innovaation toimintaympäristöön. Kilpailuvoimien tunnistaminen ja strateginen suunnittelu ovat edellytyksiä menestymiselle kilpailutilanteessa. Tehdään analyyseja toimintaympäristöstä ja itse yrityksestä sekä pohditaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia. Innovaatiolle rakennetaan tässä vaiheessa kilpailustrategiaa pohjautuen tehtyihin analyyseihin sekä työryhmän omiin näkemyksiin tulevaisuudesta. Työvaiheessa käytetään myös erilaisia ennakointimenetelmiä sekä skenaariomallinnusta strategiapohdinnan tukena.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Trendit ja ennakointi

Mitä tehdään – analysoidaan trendejä kilpailustrategian tueksi

Tuotos – strateginen raportti

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Tässä työvaiheessa tutkitaan trendejä ja signaaleja, jotka vaikuttavat innovaation toimintaympäristöön. Kilpailuvoimien tunnistaminen ja strateginen suunnittelu ovat edellytyksiä menestymiselle kilpailutilanteessa. Tehdään analyyseja toimintaympäristöstä ja itse yrityksestä sekä pohditaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia. Innovaatiolle rakennetaan tässä vaiheessa kilpailustrategiaa pohjautuen tehtyihin analyyseihin sekä työryhmän omiin näkemyksiin tulevaisuudesta. Työvaiheessa käytetään myös erilaisia ennakointimenetelmiä sekä skenaariomallinnusta strategiapohdinnan tukena.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.