Todentaminen

Kolmannessa vaiheessa todennetaan erilaisilla käytännön ratkaisuilla innovaation toimivuutta kaupallisena tuotteena tai palveluna.

Tapahtuman järjestäminen

Mitä tehdään – järjestetään valmis tapahtuma

Tuotos – tapahtuman toteutus

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi, mahdollisuus myös intensiiviseen toteutukseen

Työvaiheessa järjestetään parhaiten tavoitteita tukeva tapahtuma, joka voi olla esimerkiksi koemarkkinointi, lanseeraustilaisuus, asiakasilta tai henkilöstökoulutus. Opiskelijaryhmä huolehtii koko tapahtuman organisoinnista sisältäen tapahtuman kaiken käytännön organisoinnin, kutsut ja palautteet tapahtuman jälkeen. Tapahtuma tehdään toiveiden mukaisesti opiskelijoiden toimesta, ja sen avulla on mahdollisuus saada hyvää palautetta suoraan asiakasrajapinnasta. Tapahtumasta saa myös jälkiraportoinnin ja arvion.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Tapahtuman järjestäminen

Mitä tehdään – järjestetään valmis tapahtuma

Tuotos – tapahtuman toteutus

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi, mahdollisuus myös intensiiviseen toteutukseen

Työvaiheessa järjestetään parhaiten tavoitteita tukeva tapahtuma, joka voi olla esimerkiksi koemarkkinointi, lanseeraustilaisuus, asiakasilta tai henkilöstökoulutus. Opiskelijaryhmä huolehtii koko tapahtuman organisoinnista sisältäen tapahtuman kaiken käytännön organisoinnin, kutsut ja palautteet tapahtuman jälkeen. Tapahtuma tehdään toiveiden mukaisesti opiskelijoiden toimesta, ja sen avulla on mahdollisuus saada hyvää palautetta suoraan asiakasrajapinnasta. Tapahtumasta saa myös jälkiraportoinnin ja arvion.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.