Todentaminen

Kolmannessa vaiheessa todennetaan erilaisilla käytännön ratkaisuilla innovaation toimivuutta kaupallisena tuotteena tai palveluna.

Taloussuunnittelu

Mitä tehdään – tehdään budjettisuunnitelma ja rahoitustarpeen laskenta, kassavirtaennusteet ja -laskelmat, investointilaskelmat, kannattavuus, hinnoittelu

Tuotos – ehdotelma budjetista, rahoitustarpeesta, kassavirtaennusteista tai -laskelmista, investointilaskelmista tai hinnoittelusta sopimuksen mukaan

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa tehdään arvio yrityksen ja innovaation taloudellisesta suoriutumisesta. Arvio tehdään niin, että se tukee yrityksen tavoitteita sekä toimintoja. Työvaiheessa suunnitellaan budjettiin ja strategiaan nojaten tarvittava rahoitus sekä suunnitelma sen hankinnasta.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Taloussuunnittelu

Mitä tehdään – tehdään budjettisuunnitelma ja rahoitustarpeen laskenta, kassavirtaennusteet ja -laskelmat, investointilaskelmat, kannattavuus, hinnoittelu

Tuotos – ehdotelma budjetista, rahoitustarpeesta, kassavirtaennusteista tai -laskelmista, investointilaskelmista tai hinnoittelusta sopimuksen mukaan

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa tehdään arvio yrityksen ja innovaation taloudellisesta suoriutumisesta. Arvio tehdään niin, että se tukee yrityksen tavoitteita sekä toimintoja. Työvaiheessa suunnitellaan budjettiin ja strategiaan nojaten tarvittava rahoitus sekä suunnitelma sen hankinnasta.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.