Analysointi

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja analysoidaan innovaation mahdollisuuksia.

Pitching camp

Mitä tehdään – tiivistetään innovaatio pitchiin

Tuotos – 5 min. hissipuhe

Kesto – 1 iltapäivä – työpaja

Pitching camp järjestetään innovaation pitchausta ja siitä syntyvää keskustelua varten. Pitchaus, eli hissipuhe, auttaa asiakasta tiivistämään innovaation oleellisimmat pointit lyhyeen puheeseen. Pitchiä laatiessa innovaation tai idean saa tiivistettyä ja jäsenneltyä niin, että se on jatkossa helppo selittää lyhyessä myyntipuheessa. Pitchaus selkeyttää ja karsii pitchaajalle epäolennaisempia seikkoja innovaation tai idean ympäriltä. Pitching campin hyöty on myös palautteen antaminen ja saaminen. Pitchauksesta heräävä keskustelu ja pitchistä saatu palaute ovat hedelmällisiä, ja kehitysehdotuksia syntyy.

Pitching camp on käytännössä yhden iltapäivän mittainen työpaja, jota ennen tehdään ennakkotehtävä. Työpajan aikana pitchausta harjoitellaan kahden kierroksen aikana, ja tuotoksena syntyy viiden minuutin mittainen hissipuhe. Työpajan jälkeen toteutetaan jälkitehtävä. Pitching campin myötä on mahdollisuus osallistua Haaga-Helian puolivuosittaisiin virallisiin pitchaustilaisuuksiin (syksyllä yhteistyössä Elisan kanssa, keväällä yhteistyössä OP-ryhmän kanssa).

Pitching camp

Mitä tehdään – tiivistetään innovaatio pitchiin

Tuotos – 5 min. hissipuhe

Kesto – 1 iltapäivä – työpaja

Pitching camp järjestetään innovaation pitchausta ja siitä syntyvää keskustelua varten. Pitchaus, eli hissipuhe, auttaa asiakasta tiivistämään innovaation oleellisimmat pointit lyhyeen puheeseen. Pitchiä laatiessa innovaation tai idean saa tiivistettyä ja jäsenneltyä niin, että se on jatkossa helppo selittää lyhyessä myyntipuheessa. Pitchaus selkeyttää ja karsii pitchaajalle epäolennaisempia seikkoja innovaation tai idean ympäriltä. Pitching campin hyöty on myös palautteen antaminen ja saaminen. Pitchauksesta heräävä keskustelu ja pitchistä saatu palaute ovat hedelmällisiä, ja kehitysehdotuksia syntyy.

Pitching camp on käytännössä yhden iltapäivän mittainen työpaja, jota ennen tehdään ennakkotehtävä. Työpajan aikana pitchausta harjoitellaan kahden kierroksen aikana, ja tuotoksena syntyy viiden minuutin mittainen hissipuhe. Työpajan jälkeen toteutetaan jälkitehtävä. Pitching campin myötä on mahdollisuus osallistua Haaga-Helian puolivuosittaisiin virallisiin pitchaustilaisuuksiin (syksyllä yhteistyössä Elisan kanssa, keväällä yhteistyössä OP-ryhmän kanssa).

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.