Analysointi

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja analysoidaan innovaation mahdollisuuksia.

Patentti- ja IPR-ympäristön kartoitus

Mitä tehdään – kartoitetaan innovaation alaan liittyvä patentti- ja muu tekijänoikeusympäristö

Tuotos – raportti

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa kartoitetaan kilpailutilannetta. Nimensä mukaisesti tässä vaiheessa tutkitaan innovaation kaupallista vapautta, ja sitä rajoittavia tekijöitä liittyen patentteihin ja tekijänoikeuksiin. Työvaiheessa kartoitetaan kilpailua innovaation ympärillä ja patentoinnin mahdollisuuksia. Työkalun avulla selviää jo alkuvaiheessa, onko innovaatiota tarve patentoida ja loukataanko innovaatiolla jo olemassa olevaa patenttia.

Työkaluna työvaiheessa käytetään muun muassa Teqmine-tekoälyratkaisua, jolla saadaan selvitettyä globaalien patenttien tilanne. Lopputuloksena on kattava raportti, jonka perusteella on helppo tehdä ratkaisut patenttien suhteen.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Patentti- ja IPR-ympäristön kartoitus

Mitä tehdään – kartoitetaan innovaation alaan liittyvä patentti- ja muu tekijänoikeusympäristö

Tuotos – raportti

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa kartoitetaan kilpailutilannetta. Nimensä mukaisesti tässä vaiheessa tutkitaan innovaation kaupallista vapautta, ja sitä rajoittavia tekijöitä liittyen patentteihin ja tekijänoikeuksiin. Työvaiheessa kartoitetaan kilpailua innovaation ympärillä ja patentoinnin mahdollisuuksia. Työkalun avulla selviää jo alkuvaiheessa, onko innovaatiota tarve patentoida ja loukataanko innovaatiolla jo olemassa olevaa patenttia.

Työkaluna työvaiheessa käytetään muun muassa Teqmine-tekoälyratkaisua, jolla saadaan selvitettyä globaalien patenttien tilanne. Lopputuloksena on kattava raportti, jonka perusteella on helppo tehdä ratkaisut patenttien suhteen.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.