Todentaminen

Kolmannessa vaiheessa todennetaan erilaisilla käytännön ratkaisuilla innovaation toimivuutta kaupallisena tuotteena tai palveluna.

Palvelumuotoilu

Mitä tehdään – saadaan syvällisiä kehitysehdotuksia palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä

Tuotos – tilaajan kanssa sovittava syvälliseen käyttäjäymmärrykseen perustuva kehittämissuunnitelma olemassa olevalle palvelukonseptille tai konseptikuvaus täysin uudesta palvelusta. Mahdollisuus Service Design Network (SDN)- sertifikaattiin.

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi, mahdollisuus myös intensiiviseen toteutukseen

Palvelumuotoilussa innovaatiota uudelleenarvioidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmillä. Palvelumuotoilu tarkoittaa muotoilun menetelmien hyödyntämistä palvelun tai innovaation kehittämisessä. Menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti ja käytössä on useita erilaisia työkaluja, joita sovelletaan tarpeen ja tilanteen vaatimukset huomioiden.

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on käyttäjäkokemuksen huomioiminen ja käyttäjälähtöinen palvelun kehittäminen. Lopputulos toteuttaa ja palvelee sekä asiakkaan tarpeita että yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Ideoilla ja kehitysmenetelmillä tavoitellaan parempaa asiakasymmärrystä erilaisista näkökulmista. Menetelmien avulla voidaan määritellä asiakassegmentit, asiakasprofiilit, ostopolut ja näiden testaus.

Palvelumuotoilun voi toteuttaa joko niin, että yritys toimii vain toimeksiantajana tai siten, että yrityksen yksi tai useampi edustaja osallistuu työpajoihin. Mikäli yrityksen edustajat osallistuvat itse myös työpajoihin, on osallistumisesta mahdollista saada globaalisti arvostettu Service Design Network (SDN)- sertifikaatti. Pelkästään toimeksiantona työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Palvelumuotoilu

Mitä tehdään – saadaan syvällisiä kehitysehdotuksia palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä

Tuotos – tilaajan kanssa sovittava syvälliseen käyttäjäymmärrykseen perustuva kehittämissuunnitelma olemassa olevalle palvelukonseptille tai konseptikuvaus täysin uudesta palvelusta. Mahdollisuus Service Design Network (SDN)- sertifikaattiin.

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi, mahdollisuus myös intensiiviseen toteutukseen

Palvelumuotoilussa innovaatiota uudelleenarvioidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmillä. Palvelumuotoilu tarkoittaa muotoilun menetelmien hyödyntämistä palvelun tai innovaation kehittämisessä. Menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti ja käytössä on useita erilaisia työkaluja, joita sovelletaan tarpeen ja tilanteen vaatimukset huomioiden.

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on käyttäjäkokemuksen huomioiminen ja käyttäjälähtöinen palvelun kehittäminen. Lopputulos toteuttaa ja palvelee sekä asiakkaan tarpeita että yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Ideoilla ja kehitysmenetelmillä tavoitellaan parempaa asiakasymmärrystä erilaisista näkökulmista. Menetelmien avulla voidaan määritellä asiakassegmentit, asiakasprofiilit, ostopolut ja näiden testaus.

Palvelumuotoilun voi toteuttaa joko niin, että yritys toimii vain toimeksiantajana tai siten, että yrityksen yksi tai useampi edustaja osallistuu työpajoihin. Mikäli yrityksen edustajat osallistuvat itse myös työpajoihin, on osallistumisesta mahdollista saada globaalisti arvostettu Service Design Network (SDN)- sertifikaatti. Pelkästään toimeksiantona työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.