Todentaminen

Kolmannessa vaiheessa todennetaan erilaisilla käytännön ratkaisuilla innovaation toimivuutta kaupallisena tuotteena tai palveluna.

Nopea protoilu

Mitä tehdään – tuotetaan prototyyppi innovaatiosta

Tuotos – Testattu prototyyppi

Kesto – nopeimmillaan 1 päivä – sovitaan tekotavan mukaan

Työvaiheessa valmistetaan sovitulla menetelmällä prototyyppi innovaatiosta. Prototyypillä testataan käyttäjät osallistavalla tavalla ja nopealla aikataululla innovaation toimivuutta yhdessä todellisten asiakkaiden kanssa.

Useita iteraatiokierroksia toteutetaan todellisten asiakkaiden kanssa hyvin lyhyessä ajassa. Haaga-Helia tarjoaa valmiin nopean protoilun prosessin, fasilitoi työskentelyn, kokoaa koehenkilöt, tarjoaa tilat ja materiaalit. Nopean protoilun tuoteperhe sisältää kolme tuotetta, jotka ovat: Nopea Design Sprint, 3h + 3h (Nopea protoilu), TRAY (Nopean Protoilun Palvelutarjotin).

Prototyypin tekoon kuuluu aloituspalaveri, suunnitteluvaihe, kaksi workshopia sekä raportointi. Workshopin toteutustapa vaihtelee ja se voi olla joku seuraavista: näytelmä, wireframing, ”paper & pen”, pahviprotoilu, SAP Scenes, Lego play, 3D mallinnus tai BOX Mixed reality mallinnus.

Työvaiheen toteuttavat Haaga-Helian asiantuntijat.

Nopea protoilu

Mitä tehdään – tuotetaan prototyyppi innovaatiosta

Tuotos – Testattu prototyyppi

Kesto – nopeimmillaan 1 päivä – sovitaan tekotavan mukaan

Työvaiheessa valmistetaan sovitulla menetelmällä prototyyppi innovaatiosta. Prototyypillä testataan käyttäjät osallistavalla tavalla ja nopealla aikataululla innovaation toimivuutta yhdessä todellisten asiakkaiden kanssa.

Useita iteraatiokierroksia toteutetaan todellisten asiakkaiden kanssa hyvin lyhyessä ajassa. Haaga-Helia tarjoaa valmiin nopean protoilun prosessin, fasilitoi työskentelyn, kokoaa koehenkilöt, tarjoaa tilat ja materiaalit. Nopean protoilun tuoteperhe sisältää kolme tuotetta, jotka ovat: Nopea Design Sprint, 3h + 3h (Nopea protoilu), TRAY (Nopean Protoilun Palvelutarjotin).

Prototyypin tekoon kuuluu aloituspalaveri, suunnitteluvaihe, kaksi workshopia sekä raportointi. Workshopin toteutustapa vaihtelee ja se voi olla joku seuraavista: näytelmä, wireframing, ”paper & pen”, pahviprotoilu, SAP Scenes, Lego play, 3D mallinnus tai BOX Mixed reality mallinnus.

Työvaiheen toteuttavat Haaga-Helian asiantuntijat.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.