Kaupallistaminen

Viimeisessä, eli neljännessä vaiheessa tehdään viimeistelyjä innovaation kaupallistamiselle.

Markkinointiviestintäsuunnitelma

Mitä tehdään – laaditaan markkinointiviestintäsuunnitelma

Tuotos – toimenpideraportti

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa suunnitellaan kokonaisvaltainen markkinointiviestintäsuunnitelma. Suunnitelma tehdään tukemaan innovaation tavoitteita ja sen fokus voidaan määritellä innovaation tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai videomarkkinointiin. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa viestinnän vuosikello, teemat, alustat ja muut avainelementit. Suunnitelman pohjalta viestintää sekä markkinointia on helppo aloittaa toteuttamaan käytännössä.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Markkinointiviestintäsuunnitelma

Mitä tehdään – laaditaan markkinointiviestintäsuunnitelma

Tuotos – toimenpideraportti

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa suunnitellaan kokonaisvaltainen markkinointiviestintäsuunnitelma. Suunnitelma tehdään tukemaan innovaation tavoitteita ja sen fokus voidaan määritellä innovaation tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai videomarkkinointiin. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa viestinnän vuosikello, teemat, alustat ja muut avainelementit. Suunnitelman pohjalta viestintää sekä markkinointia on helppo aloittaa toteuttamaan käytännössä.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.