Kehittäminen

Toisessa vaiheessa kartoitetaan innovaation toimintaympäristöä ja kehitetään erilaisia ominaisuuksia.

Kohderyhmätutkimus

Mitä tehdään – kerätään tietoa asiakkaista

Tuotos – raportti ja toimenpidesuositukset

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Kohderyhmätutkimuksen avulla yritys saa tietoa kuluttaja- tai yritysasiakkaista sekä näiden preferensseistä. Kohderyhmätutkimus antaa oikea-aikaista tietoa isolta massalta relevantista kohderyhmästä.

Työvaiheessa toteutetaan kyselytutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa kuluttaja- tai yritysasiakkaiden tarpeista, ostokäyttäytymisestä, vaatimuksista, ja muista yhteistyössä määritellyistä asioista. Näiden pohjalta toteutetaan raportointi ja toimenpidesuositukset, joiden avulla yrityksen on mahdollista kehittää innovaatiotaan.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Kohderyhmätutkimus

Mitä tehdään – kerätään tietoa asiakkaista

Tuotos – raportti ja toimenpidesuositukset

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Kohderyhmätutkimuksen avulla yritys saa tietoa kuluttaja- tai yritysasiakkaista sekä näiden preferensseistä. Kohderyhmätutkimus antaa oikea-aikaista tietoa isolta massalta relevantista kohderyhmästä.

Työvaiheessa toteutetaan kyselytutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa kuluttaja- tai yritysasiakkaiden tarpeista, ostokäyttäytymisestä, vaatimuksista, ja muista yhteistyössä määritellyistä asioista. Näiden pohjalta toteutetaan raportointi ja toimenpidesuositukset, joiden avulla yrityksen on mahdollista kehittää innovaatiotaan.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.