Kehittäminen

Toisessa vaiheessa kartoitetaan innovaation toimintaympäristöä ja kehitetään erilaisia ominaisuuksia.

Kohdemarkkina-analyysi

Mitä tehdään – analysoidaan yrityksen valitsema kohdemarkkina

Tuotos – analyysi kohdemarkkinasta sekä ehdotus lanseeraamiseen ja markkinoille

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Kansainvälisen markkinointitutkimuksen tarkoituksena on analysoida yrityksen valitsema kohde potentiaalisena markkinana. Tutkimuksen avulla tunnistetaan kohdemarkkinat, asiakkaat ja ostajat. Tutkimuksella kartoitetaan edellä mainittujen ominaisuuksia ja tietoja, kuten määriä ja trendejä. Tutkimusmenetelmiä on runsaasti, kuten esimerkiksi PESTEL-analyysi. Tutkimusmenetelmät valitaan tarkasti kohteen mukaan niin, että tulokset ovat linjassa tavoitteiden kanssa. Tutkimuksen pohjalta toteutetaan ehdotus lanseeraamiseen ja markkinoille saapumiseen.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Kohdemarkkina-analyysi

Mitä tehdään – analysoidaan yrityksen valitsema kohdemarkkina

Tuotos – analyysi kohdemarkkinasta sekä ehdotus lanseeraamiseen ja markkinoille

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Kansainvälisen markkinointitutkimuksen tarkoituksena on analysoida yrityksen valitsema kohde potentiaalisena markkinana. Tutkimuksen avulla tunnistetaan kohdemarkkinat, asiakkaat ja ostajat. Tutkimuksella kartoitetaan edellä mainittujen ominaisuuksia ja tietoja, kuten määriä ja trendejä. Tutkimusmenetelmiä on runsaasti, kuten esimerkiksi PESTEL-analyysi. Tutkimusmenetelmät valitaan tarkasti kohteen mukaan niin, että tulokset ovat linjassa tavoitteiden kanssa. Tutkimuksen pohjalta toteutetaan ehdotus lanseeraamiseen ja markkinoille saapumiseen.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.