Todentaminen

Kolmannessa vaiheessa todennetaan erilaisilla käytännön ratkaisuilla innovaation toimivuutta kaupallisena tuotteena tai palveluna.

Digitaaliset palveluratkaisut

Mitä tehdään – kehitetään digitaalisia palveluratkaisuja

Tuotos – raportti digitaalisista kehitysehdotuksista

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa innovoidaan erilaisia digitaalisia palveluratkaisuja. Digitaalisten palveluratkaisujen kehittäminen riippuu innovaation laadusta. Jos palvelun nykytarjooma ei ole digitaalisessa muodossa, voidaan kehitysideat suunnata palvelun digitalisoimiseen tai digitaalisiin tukipalveluihin. Jos innovaatio on digitaalinen, suunnataan kehitysideat innovaation digitaaliseen laajentamiseen.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Digitaaliset palveluratkaisut

Mitä tehdään – kehitetään digitaalisia palveluratkaisuja

Tuotos – raportti digitaalisista kehitysehdotuksista

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Työvaiheessa innovoidaan erilaisia digitaalisia palveluratkaisuja. Digitaalisten palveluratkaisujen kehittäminen riippuu innovaation laadusta. Jos palvelun nykytarjooma ei ole digitaalisessa muodossa, voidaan kehitysideat suunnata palvelun digitalisoimiseen tai digitaalisiin tukipalveluihin. Jos innovaatio on digitaalinen, suunnataan kehitysideat innovaation digitaaliseen laajentamiseen.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.