Todentaminen

Kolmannessa vaiheessa todennetaan erilaisilla käytännön ratkaisuilla innovaation toimivuutta kaupallisena tuotteena tai palveluna.

Businessmalli – työpaja

Mitä tehdään – suunnitellaan businessmalli

Tuotos – visualinen kuvaus yrityksen liiketoiminnasta, vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja innovaatioiden tueksi

Kesto – 2-3 päivää – työpaja

Työvaiheessa toteutetaan liiketoimintamallin suunnittelu-työpaja yhteistyössä yrityksen johdon ja avainhenkilöiden kanssa. Helpon työkalun avulla kuvataan liiketoiminnan toimintamahdollisuuksia, käydään läpi kaikki keskeiset yrityksen toiminnan elementit, visualisoidaan ja kiteytetään yrityksen tapa toimia. Liiketoimintamalli vastaa keskeisiin kysymyksiin arvon luomisesta ja tuottamisesta. Business Model Canvas auttaa järjestelmällistämään innovaatioprosessia.

Työpajassa panostetaan erityisesti siihen, että tutkimuksessa syntyneitä ideoita jatkojalostetaan liiketoimintamalleiksi ja ne olisivat valmiimpia kaupallistettavaksi. Työpajan tarkoituksena on tutustuttaa helppokäyttöiseen työkalupakkiin, joka auttaa liiketoiminta-ajattelun vahvistamisessa ja myyntiargumenttien löytämisessä. Samalla työpajan avulla tutkijoiden ja liiketoiminnan välinen kommunikointi helpottuu.

Businessmalli – työpaja

Mitä tehdään – suunnitellaan businessmalli

Tuotos – visualinen kuvaus yrityksen liiketoiminnasta, vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja innovaatioiden tueksi

Kesto – 2-3 päivää – työpaja

Työvaiheessa toteutetaan liiketoimintamallin suunnittelu-työpaja yhteistyössä yrityksen johdon ja avainhenkilöiden kanssa. Helpon työkalun avulla kuvataan liiketoiminnan toimintamahdollisuuksia, käydään läpi kaikki keskeiset yrityksen toiminnan elementit, visualisoidaan ja kiteytetään yrityksen tapa toimia. Liiketoimintamalli vastaa keskeisiin kysymyksiin arvon luomisesta ja tuottamisesta. Business Model Canvas auttaa järjestelmällistämään innovaatioprosessia.

Työpajassa panostetaan erityisesti siihen, että tutkimuksessa syntyneitä ideoita jatkojalostetaan liiketoimintamalleiksi ja ne olisivat valmiimpia kaupallistettavaksi. Työpajan tarkoituksena on tutustuttaa helppokäyttöiseen työkalupakkiin, joka auttaa liiketoiminta-ajattelun vahvistamisessa ja myyntiargumenttien löytämisessä. Samalla työpajan avulla tutkijoiden ja liiketoiminnan välinen kommunikointi helpottuu.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.