Kehittäminen

Toisessa vaiheessa kartoitetaan innovaation toimintaympäristöä ja kehitetään erilaisia ominaisuuksia.

Asiakkaan ostopolku

Mitä tehdään – analysoidaan kuluttajan ostopolku

Tuotos – asiakkaan ostopolku

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Työkalun avulla kuvataan ja kartoitetaan asiakkaan ostopolkua ja mahdollisia esteitä ja pullonkauloja. Selvitetään kuluttajan ostokäyttäytymistä kokonaisvaltaisena polkuna. Aloitetaan kartoittamalla tietoa ostoaikeiden syntymisestä ja siitä, miten kyseinen tuote löydetään ja kartoitetaan myös lopulliseen ostopäätökseen vaikuttavat tekijät.

Kartoitus tehdään innovaatiosta riippuen fyysisestä tai digitaalisesta ostopolusta. Ostopolun kuvauksesta saadaan tärkeää ymmärrystä asiakkaan käyttäytymisestä, ostokäyttäytymisestä ja potentiaalisista esteistä.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Asiakkaan ostopolku

Mitä tehdään – analysoidaan kuluttajan ostopolku

Tuotos – asiakkaan ostopolku

Kesto – 8 viikkoa – kurssi

Työkalun avulla kuvataan ja kartoitetaan asiakkaan ostopolkua ja mahdollisia esteitä ja pullonkauloja. Selvitetään kuluttajan ostokäyttäytymistä kokonaisvaltaisena polkuna. Aloitetaan kartoittamalla tietoa ostoaikeiden syntymisestä ja siitä, miten kyseinen tuote löydetään ja kartoitetaan myös lopulliseen ostopäätökseen vaikuttavat tekijät.

Kartoitus tehdään innovaatiosta riippuen fyysisestä tai digitaalisesta ostopolusta. Ostopolun kuvauksesta saadaan tärkeää ymmärrystä asiakkaan käyttäytymisestä, ostokäyttäytymisestä ja potentiaalisista esteistä.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.