Kehittäminen

Toisessa vaiheessa kartoitetaan innovaation toimintaympäristöä ja kehitetään erilaisia ominaisuuksia.

Asiakasymmärrys

Mitä tehdään – kerätään laadullista tutkimustietoa asiakkaasta

Tuotos – tutkimusraportti

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Asiakasymmärrys-työvaihe luo ymmärrystä tehdyn tutkimuksen ja markkinointisuunnitelman välille. Työvaiheessa muotoillaan aikaisempien tutkimusten tulokset siihen muotoon, että ne ovat helposti hyödynnettävissä myöhemmissä käytännön suunnittelun vaiheissa.

Työvaiheessa keskitytään samoihin teemoihin kuin markkinatutkimuksessa, mutta selvitetään laadullisilla tutkimusmenetelmillä syvällisempiä syitä toiminnoille. Tutkimuksessa selvitetään asiakkaasta syvällisempää tietoa, jonka pohjalta voidaan rakentaa vahvempaa asiakasymmärrystä. Asiakasymmärryksen keräämisen yhteydessä lopputuloksena on usein esimerkiksi asiakasprofiilit.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Asiakasymmärrys

Mitä tehdään – kerätään laadullista tutkimustietoa asiakkaasta

Tuotos – tutkimusraportti

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Asiakasymmärrys-työvaihe luo ymmärrystä tehdyn tutkimuksen ja markkinointisuunnitelman välille. Työvaiheessa muotoillaan aikaisempien tutkimusten tulokset siihen muotoon, että ne ovat helposti hyödynnettävissä myöhemmissä käytännön suunnittelun vaiheissa.

Työvaiheessa keskitytään samoihin teemoihin kuin markkinatutkimuksessa, mutta selvitetään laadullisilla tutkimusmenetelmillä syvällisempiä syitä toiminnoille. Tutkimuksessa selvitetään asiakkaasta syvällisempää tietoa, jonka pohjalta voidaan rakentaa vahvempaa asiakasymmärrystä. Asiakasymmärryksen keräämisen yhteydessä lopputuloksena on usein esimerkiksi asiakasprofiilit.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.