Kehittäminen

Toisessa vaiheessa kartoitetaan innovaation toimintaympäristöä ja kehitetään erilaisia ominaisuuksia.

Alan parhaat käytänteet

Mitä tehdään – tehdään benchmark-tutkimus alan parhaista käytännöistä

Tuotos – tutkimusraportti ja kehitysideat

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Tässä työvaiheessa benchmarkin, eli vertailuanalyysin, avulla kartoitetaan omaa innovaatiota suhteessa alan parhaisiin toimijoihin ja innovaatioihin. State of the Art, eli alan kehittyneintä tasoa edustavat ratkaisut, voivat antaa innovaatiolle uusia näkökulmia käytäntöihin ja tavoitteisiin. Benchmark-tutkimuksella nämä näkökulmat saadaan selville ja käytettävään muotoon. Työvaiheen myötä osataan suhteuttaa omaa innovaatiota alalla parhaiten toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Alan parhaat käytänteet

Mitä tehdään – tehdään benchmark-tutkimus alan parhaista käytännöistä

Tuotos – tutkimusraportti ja kehitysideat

Kesto – 8-16 viikkoa – kurssi

Tässä työvaiheessa benchmarkin, eli vertailuanalyysin, avulla kartoitetaan omaa innovaatiota suhteessa alan parhaisiin toimijoihin ja innovaatioihin. State of the Art, eli alan kehittyneintä tasoa edustavat ratkaisut, voivat antaa innovaatiolle uusia näkökulmia käytäntöihin ja tavoitteisiin. Benchmark-tutkimuksella nämä näkökulmat saadaan selville ja käytettävään muotoon. Työvaiheen myötä osataan suhteuttaa omaa innovaatiota alalla parhaiten toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin.

Työvaiheen toteuttavat ja työkalua käyttävät opiskelijaryhmät ohjaajansa avustuksella.

Innoboost auttaa kehittämään innovaatiosta kaupallisen tuotteen tai palvelun. Innoboostin palvelutarjoama koostuu neljästä vaiheesta, joista voit hyödyntää niin monta kun haluat.